Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook

Курс України до Європи передбачає як розвиток, так і реформування внутрішнього законодавства, і приведення його у відповідність з демократичними європейськими нормами.

Яскравим прикладом розвитку законодавства і кроком вперед в цьому напрямку стало прийняття у 2005 році кодексу адміністративного судочинства та створення системи адміністративних судів. Правовідносини, що регулюються цим кодексом та розглядаються адміністративними судами, раніше регулювалися величезною кількістю законів і підзаконних актів, розібратися в яких міг не кожен юрист.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого і своєчасного розгляду адміністративних справ.

На простій, доступній, мові це означає, що фізичні та юридичні особи мають право оскаржити в адміністративний суд незаконні дії, а також бездіяльність державних органів усіх рівнів та їх чиновників, тобто суб’єктів владних повноважень.

Наприклад:

– Податкова служба та їх посадові особи;
– Міські, районні і т.п. адміністрації та ради;
– Митні органи;
– Пожежний нагляд;
– Санітарно-епідеміологічна служба;
– Пенсійні фонди
та ін «кровососи» на тілі чесних трудівників.

Оскарження дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень здійснюється шляхом подання до адміністративного суду адміністративного позову на їх дії чи бездіяльність, якщо вони порушують права і законні інтереси громадян і юридичних осіб.

Слід пам’ятати, що успішний результат розгляду справи за адміністративним позовом залежить від своєчасної і ретельної підготовки документів, оскільки адміністративні суди, в основному, оперують документами. І, в цьому одна з відмінностей адміністративного судочинства від цивільного чи господарського.

Адвокати нашої фірми висококваліфіковано допоможуть розібратися в обсязі необхідної і достатньої для подачі позову документації, допоможуть отримати або витребувати відсутні документи, складуть адміністративний позов і представлять Ваші інтереси в адміністративних судах всіх інстанцій.

Проте, є одне маленьке «але» … Ви повинні звернутися до нас. І чим раніше, тим успішніше результат справи. Не сумнівайтеся довго. Вже не модно боятися зіпсувати відносини із суб’єктами владних повноважень. Вони почнуть розуміти, що Ви можете постояти за свої права і будуть ставитися до Вас з повагою.